Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 23 oktober 2021. Att som Sankt Giovanni da Capistrano ivra för Guds Rike