Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 23 juni 2017. Jesu Heliga Hjärtas Kärlek - må Hans Kärlek förvandla oss!