Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 22 april 2018. Herren leder oss genom sin Kyrka