Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 maj 2022. Jesus vår Vän