Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 21 maj 2020. Kristus är verkligen närvarande i Sakramentet