Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 20 mars 2022. Vad innebär det att bära frukt som kristen?