Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 20 maj 2023. Eukaristin är motorvägen till himlen!