Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 oktober 2020. Vår Skyddsängel