Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 oktober 2016. Sankt Franciskus en fri människa