Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 maj 2021. Att granska sitt liv och anpassa det efter Kristus