Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 december 2018. Att öva tålamod i advent