Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 april 2022. Bortkastade lidanden