Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 november 2015. Frid i hjärtat