Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 mars 2022. Att som Helige Josef ta hand om Jesus och Maria