Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 maj 2019. Att älska sin nästa som Jesus älskade oss