Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 juni 2020. Jesu Hjärtas kärlek