Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 18 mars 2017. Att likna Fadern