Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 18 januari 2017. Jag vaktar dörren till Guds tempel