Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 17 september 2021. Jag bär Kristi särmärken på min kropp