Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 15 maj 2021. Vem är som Gud?