Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 15 augusti 2020. Marie upptagning till Himmelen och vår uppståndelse