Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 oktober 2020. Den 13:e varje månad är en Mariadag