Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 mars 2021. Hur ska vi älska Gud?