Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 juni 2020. Vad är en katolsk präst?