Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 juni 2019. Allmänna prästadömet