Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 februari 2022. Vårt ansvar att förmedla tron