Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 12 november 2016. Att offra sig för enhet i Kyrkan