Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 12 juni 2016. Att visa Jesus kärlek och ånger