Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 november 2015. Sankt Martin av Tours