Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 mars 2017. Fullkomlighet genom Barmhärtighet