Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 juli 2016. Hur ska jag vinna det eviga livet?