Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 februari 2024. Vad betyder att älska Gud?