Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 februari 2018. Vad är kärlek?