Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 november 2018. Helighet är att se helheten