Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 mars 2022. Att inte neka Herren något