Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 januari 2022. Är det för mycket Maria?