Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 januari 2017. Att lyssna på Gud med Maria