Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 januari 2016. Maria, läromästare i att vara Jesu lärjunge