Pater Joseph Maria Nilsson. Barnpredikan den 25 maj 2019. Att vara vän med Jesus