Fader Fadi Isho. Predikan den 30 april 2016 på kaldeiska