Fader Fadi Isho. Predikan den 10 september 2016 på kaldeiska