Kardinal Sarah och troskrisen i världen: förslag till vägval

3
min read

Kardinal Sarah och troskrisen i världen: förslag till vägval

ons, 07/05/2023 - 23:30
0 comments

Kardinal Robert Sarah höll det inledande föredraget vid La Salle University i Mexiko City den 26 juni 2023.

Från v. till h.: Kardinal Sarah i sällskap med fader Guillermo Gutiérrez samtalar om ett ämne vid La Salle universitetet i Mexiko City den 26 juni 2023. (foto: La Salle University / via CNA).

 

Kardinal Robert Sarah som är emeritus prefekt för dikasteriet för gudstjänstlivet och reglerna för sakramenten, var huvudtalare 26 juni vid La Salle University i Mexiko City, Mexiko, under temat ”att vara vittnen om sanningen i en värld i kris.”

Den afrikanske kardinalen betonade att ”det idag råder så mycket förvirring, så mycket dubbeltydighet och osäkerhet i undervisningen om läran och moralen, både utanför Kyrkan och innanför Kyrkan, särskilt när det gäller Kristi identitet och frälsningen genom Honom.”

Kardinalen föreslog fem vägar för att göra något åt den aktuella situationen.

1 Guds Ord

Kardinalen föreslog att de som var närvarande skulle förbereda sig med Guds ord för att bekämpa ondskan och bli väl förberedd. Han citerade Matteus 4:1-11 när Jesus leddes ut i öknen och frestades av Satan.

Kardinalen Sarah underströk att ”vårt främsta vapen i den andliga kampen är ordet; därför måste vi kunna det ordentligt.”

2 Bönen

“Det andra viktiga vapnet är bönen. Påve Benedikt har gett oss stor undervisning i bönens makt de sista 10 åren av hans liv,” noterade han.

Kardinalen uppmanade de trogna att inte sluta be och gå till mässan eller bikta sig: ”I dag är det synnerligen påkallat att vi åter använder oss av dessa gudomliga gåvor,” insisterade han.  

Kardinal Sarah uppmuntrade också till bön, reflektion och dialog med Gud genom tystnaden.

3 Det inre livet

“När vi drar oss tillbaka till vårt inre livs öknen, urskiljer vi sanningen att skapelsen ligger i krig med människan som säger sig vädja för ekologin och försvarar miljön samtidigt som man driver på för aborterna, eutanasin och homosexualiteten,” sa den guineanska prelaten.

4 Tystnaden

“I Guds närvaro i vårt hjärta stiger vi in i tystnaden. Guds närvaros ljus når oss i tystnaden när allt som händer omkring oss sätts i relation till korset. Allt yttre buller, alla distraktioner, till och med all oro vi kan känna för att uppnå våra målsättningar, vinner sin legitimitet i kontakt med korset. I ljuset av Guds närvaro blir allt framburet till Gud, med hela vårt jag,” sa han.

“Vi måste idag ställa kravet på oss själva att med själ och hjärta se upp mot korset,” påpekade han. “Den moderna människan har påbörjat ett fruktansvärt krig mot Gud och mot människan själv. Det är förklaringen till att det andliga stridandet mot det onda hör till det kristna livet,” tillade han.

Kardinal Sarah påpekade att människan “kämpar för att beskydda naturen men förstör samtidigt människan, äktenskapet och livet och vägrar acceptera sig själv i sin egen identitet som man eller kvinna.”

“Gud skapade oss som man eller kvinna och idag säger vi att alla kan välja att vara man eller kvinna.” Den afrikanske kardinalen sa “att väst har glömt Gud och bara söker njutningar allteftersom de kommer. Det har fått som följd att individerna för varje dag som går är mer isolerade och bär inom sig ett stort tomrum i sitt sätt att vara.”

5 Den inre kampen

“Kampen idag och alla dagar pågår i vårt hjärta och är som S:t Paulus säger, en kamp mot det ondas andar. Demonerna är ute efter mitt sammanbrott och främlingskap inför Gud till vilket pris som helst,” betonade kardinal Sarah.

Kardinalen underströk att “vi med transhumanismen vill utöka människan möjligheter, göra människan till en maskin, en supermänniska och kanske att vi, i en falsk och bedräglig inställning, kan bli odödliga, oslagbara, superintelligenta, supermäktiga och att vi kan göra människan till gud.” Transhumanismen är en intellektuell, kulturell och vetenskaplig rörelse som förpliktar sig moraliskt att förbättra människors fysiska och kognitiva förmågor och att tillämpa nya teknologier för att eliminera oönskade livsvillkor som trötthet, smärta, sjukdom, åldrande och död.

Det var planerat att kardinal Sarah skulle fira en mässa i Vår Fru av Guadelupe basilikan den 29 juni och den 3 juli. Det var också planerat att han skulle träffa präster från ärkestiftet i Mexiko i koncilieseminariet.

Kardinalen är huvudtalare under den internationella teologikursen som är ordnad för präster i organisationen Priestly Society of the Holy Cross, som hör till Opus Dei.

Ana Paula Morales

Översättning för Katolsk Horisont, juli 2023, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023