Kardinal Ouédraogo utvald till ordförande i afrikanska biskopskonferensen

2
min read

Kardinal Ouédraogo utvald till ordförande i afrikanska biskopskonferensen

lör, 08/03/2019 - 14:01
0 comments

Mässan som firades vid SECAM:s plenarförsamling i Kampala, Uganda, lyfte fram organisationens guldjubiléum i juli 2019, foto Fr Don Bosco Onyalla/CNA.

 

Kampala, Uganda, 29 juli 2019 (CNA). Under firandet av den katolska afrikanska konferensens guldjubileum har ledningsgruppen för biskopskonferenserna i Afrika valt kardinal Philippe Ouédraogo av Ouagadougou till ordförande.

Tacksägelse och kommunion

Plenarförsamlingen den 19 - 29 juli för biskopskonferenserna från Afrika och Madagaskar ägde rum i Kampala under symposiets tema ”Att de må lära känna Kristus och få liv i överflöd”.

I det avslutande budskapet den 28 juli har SECAM kallat guldjubileet  ”en tid för tacksägelse” och kommunion.

Jubiléet är ett ”åtagande att tillsammans göra allt för att befrämja försoning, rättvisa och fred som är byggstenar för den kristna enheten och den pastorala solidariteten i kampen mot den ideologiska kolonialiseringen, stölderna av jord och mark, den politiska och demokratiska destabiliseringen, människohandeln, terrorismen och vapenhandeln, o.s.v.”, enligt ett gemensamt uttalande från symposiet.

Biskoparna sa också att SECAM skall vara ett ”tecken på hopp, särskilt för familjerna och våra länder.”

Folkets välfärd

De framhöll att ”familjerna, som är grundade på föreningen mellan en man och en kvinna, är prioriterade i all evangelisation. Av det skälet har SECAM upprepat hur viktigt det är att hålla fast vid kallelserna och naturen enligt den av Gud bestämda ordningen.”

De pekade på vikten av en helhetssyn på mänsklig utveckling och på ”evangelisationens socio-politiska dimensioner och uppmanade politikerna och regeringarna att arbeta för folkets välfärd.”

Ugandas martyrer förebilder för alla de döpta

Martyrerna från Uganda ”påminner oss om hur viktigt det är att vi är trogna vår tro på Kristus och att våra doplöften är levande. Martyrerna är förebilder för alla de döpta, men särskilt för kateketerna”, sa biskoparna.

SECAM påpekade också att barnen ”behöver uppmärksammas särskilt och ges en god kristen uppfostran så att deras vittnesbörd om Kristus gör verklig skillnad.”

De betonade kvinnornas ”oersättliga roll” i Kyrkan och i samhället och sa att ”deras medverkan i undervisningen och i evangelisationen är ovärderlig.”

Andlig utveckling och ansvar

Under plenarförsamlingen åtog sig medlemmarna i SECAM vissa uppdrag och uppmaningar. Biskoparna förband sig också att främja ”barns och ungdomars andliga utveckling på olika sätt och ge dem stöd att få djupare rötter i evangeliets värden,” men också att samarbeta mer ingående med de politiska ledarna och påpeka deras ansvar, ”så att mänskliga och naturliga tillgångar bidrar till utvecklingen, försoningen, rättvisan och freden.”

De uppmanade ordenskommuniteterna att vara sin kallelse trogna och gärna ta del i ”samarbetet i missionen” mellan stiften och ville gärna se det som en god utveckling ”om prästutbildningen kunde hjälpa till att utveckla en djupare personlig närhet till Kristus genom mänsklig och andlig mognad och genom förståelse för hur man kan ta ansvar och vara till tjänst med stor iver för kyrkans mission.” 

”Vi vill uppmana de lokala kyrkorna att med allvar göra insatser för tjänstemännen i samhället och politikerna inom sina områden för att bekämpa korruption och främja ett gott ledarskap och en bättre hushållning med mänskliga och naturliga resurser,” tillade biskoparna.

SECAM utvalde Biskop Sithembele Sipuka av Umtata (Mthatha) som förste vice ordförande och Biskop Lucio Muandula av Xai-Xai som andre vice ordförande. Fr Terwase Henry Akaabiam utsågs till generalsekreterare.

Frälsningens tecken och verktyg

Symposiet har växt fram ur de afrikanska biskoparnas önskan redan under Andra Vatikankonciliet att kunna tala med en röst. SECAM:s programförklaring, enligt dess hemsida, är att ”främja en roll som frälsningens tecken och verktyg och att bygga upp Kyrkan som en Guds familj i Afrika”, men också att bevara och ingjuta bönens och sakramentens gemenskap i samarbete mellan de olika biskopskonferenserna.

Kardinal Ouédraogo meddelade under mötet att SECAM kommer att ge ut ett ”Kampaladokument” efter mötet för att ”hjälpa Guds folk att fördjupa kunskapen om Kristus vår Frälsare och göra Honom känd som vägen, sanningen och livet.”

                                            Översättning för Katolsk Horisont, augusti 2019, Göran Fäldt

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna