Johannes Paulus II hade rätt: familjen har kommit för att stanna hos oss

3
min read

Johannes Paulus II hade rätt: familjen har kommit för att stanna hos oss

sön, 05/09/2021 - 18:51
Posted in:
0 comments

”Mänsklighetens framtid går genom familjen.” – Påven S:t Johannes Paulus II.

Påven S:t Johannes Pauls II på besök i Nederländerna den 11 maj 1985 (foto, Rob Croes)

 

Ett av de utmärkande dragen i S:t Johannes Paulus II: s pontifikat var vad han sagt om äktenskapet och familjen. Påven har förstått familjen som en ”hemmets kyrka” och den nya vägen för evangeliseringen. Hans ”Brev till familjerna” till Familjeåret 1994 är fortfarande ett av de viktigaste och mest uppmuntrande påvliga dokument vi har om de gifta makarna och föräldraskapet.  Det är en ovärderlig källa till vishet och till vår hjälp inför alla utmaningar och kriser som familjerna står inför i våra dagar i en sekulariserad omvärld.

Karol Wojtyłas långa resa för att styrka familjelivet började tidigt i hans liv när han var församlingspräst och senare som ung biskop. Först förberedde han unga par för äktenskapets sakrament. Han stod också senare till förfogande som andlig och pastoral rådgivare för gifta par i biktstolen.

Den blivande påven har behandlat ämnet familjen i dikt och skådespel. Han har skrivit Juvelerarbutiken – en meditation över äktenskapets sakrament som ibland blir ett drama. Han iakttog som professor i filosofi de många etiska problem makar kunde få brottas med i äktenskapet. Han tog som påve också många initiativ till att förbättra Kyrkans mission till familjerna som Världsungdomsdagarna och Påvliga Institutet Johannes Paulus II för äktenskap och familj.

Den Helige Fadern ville knacka på, som han uttryckte det, ”hemma hos er för att hälsa på hos er med iver och stor tillgivenhet få tid till samtal med er.”

Det påvliga Brevet till familjerna framhåller att ”familjen på människans alla livsvägar kommer först och är viktigast… Mer än någon annan mänsklig verklighet är familjen platsen där individerna kan existera ’för sig själva’ därför att de där kan ge sig själva som gåva. Det är därför familjen alltid kommer att vara en institution som varken kan eller får bytas ut eftersom den är en ’helgedom för livet.’ … Kyrkan anser att en av hennes väsentliga förpliktelser är att tjäna familjerna. I den meningen är både människan och familjen ’Kyrkans väg’”.

Familjen står enligt Karol Wojtyła i en beroendeställning till kärlekens civilisation och ”är samtidigt denna civilisations centrum och hjärta.” Civilisationen har ett band till kärleken som är ”ingjuten i våra hjärtan genom att Gud har gett oss den heliga anden” (Rom 5:5).

Den helige Fadern förklarar också i Brev till familjerna att ”människan inte kan ’finna sig själv’ helt och hållet utom genom att ge sig själv uppriktigt som gåva, eftersom hon är skapad till Guds avbild och lik Gud. Vi kan inte i familjerna få fram en kärlekens civilisation utan en sådan människosyn som bygger på personbegreppet och ’gemenskapen mellan personer’. Sett ur det andra perspektivet är det inte heller möjligt att få fram ett sådant begrepp – för personen och för gemenskapen mellan personer – utan en kärlekens civilisation.”

Det påvliga brevet berör inte bara hur viktig familjens plats är i Kyrkan och i samhället utan också de utmaningar och kriser som samhällets minsta celler utsätts för i vår tid.

Nutiden kännetecknas av den moraliska relativismen som utan att skämmas talar mot absoluta moraliska värden och ersätter dem med falska avgudar. ”Vem kan förneka att vår tid kännetecknas av en stor kris som i stort och smått framträder som en djup ”sanningens kris?” frågar Johannes Paulus II.  ”En sanningens kris innebär i första hand en begreppskris”, tillägger han. ”Kan verkligen orden ’kärlek’, ’frihet’, ’uppriktig gåva’ – till och med ’person’ och ’personens rättigheter’ – förstås till sitt innehåll?” Frågorna om sanningen från den moderna människans sida ställs ju, men får också svar i Johannes Paulus II: s katekeser, påvliga dokument och andra insatser. 

Brevet till familjerna blir nu ett skyltfönster för den polske påvens modiga och outtröttliga försvar för familjen, för makarnas värdighet, för föräldrar och barn. ”Det bekräftar att äktenskapet, familjen och barnen är Guds plan för att tillfredsställa den mänskliga hjärtats stora längtan.”

Samtidigt har den bortgångne påven gett oss hopp och mod att kämpa för sanningen och för familjens framtid. Han har påmint oss om att vi är gjorda för kärleken och sanningen. Hans Brev till familjerna innehåller så mycket att använda för utbildning och kunskaper som kan leda många enskilda till Kristi seger i vår egen ”hemkyrka.”  Det påminner oss också om den mänskliga personens sanna värde och hela hennes liv.

Familjerna har kommit för att stanna kvar. Med Guds hjälp växer vi mer i styrka än någonsin tidigare.

Till er, mina vänner, gifta och ogifta par, familjernas fäder och mödrar ”passerar mänsklighetens framtid på det sätt som är familjens.” Den är er framtid och min.    

                                                                                                           Monika Jablonska

Översatt av Göran Fäldt i maj månad för Katolsk Horisont i början av det av påven Franciskus utlysta familjeåret 2021 - 2022.

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
11/03/2023