Irland: Katoliker som stödjer abort inte längre i kyrklig kommunion

2
min read

Irland: Katoliker som stödjer abort inte längre i kyrklig kommunion

lör, 01/05/2019 - 13:51
0 comments

Katoliker som offentligt har främjat abort har valt en position som helt klart inte är förenad med kyrkan. Det sa Msgr. Doran, irländsk biskop, i sin predikan den första januari då den nya abortlagstiftningen trädde i kraft i landet.

Den 1 januari trädde landets nya abortlag i kraft som tillåter abort fram till vecka 12, och efter det fram till vecka 21-24 i vissa fall.

Sjukhusen inte redo

Lagen klubbades igenom i parlamentet den 13:e december och politiker pressade sjukhusen att redan den 1 januari skulle lagen träda i kraft på landets sjukhus, som svarar med att klaga på att den inte är redo på grund av bristen på ultraljudsredskap, riktlinjer och personal som har utbildats för att utöva aborter, och man hävdar att detta utgör en risk för mödrarna själva.

Men regeringen, som leds av Leo Varadkar, vägrade att bevilja en förlängning fram till februari eller mars, utan insisterade på att starta "tjänsten" från årets första dag.

Biskop varnar politiker

Inför denna släckning av mänskligt liv, varnade biskopen av Elphin, msgr. Kevin Doran, katoliker som offentligt och envist främjar abort av politiska, ideologiska eller personliga skäl, under sin predikan den 1 januari i den Obefläckade Avlelsens katedral i Sligo, där han uttryckte sin djupa sorg över de döpta politikerna som har drivit folkomröstningskampanjen för upphävandet av den norm som säkerställde konstitutionellt skydd för både modern och det ofödda barnet.

Msgr. Doran, som är en av de mest modiga rösterna den irländska kyrkan, har uppmanat politikerna att ångra den skada de gjort, omvända sig och återvända till livets evangelium och han varnar för att med främjandet av abort ha valt bort kommunionen med kyrkan.

Ingen frälsning

Om man medvetet och med överlagda handlingar lämnar Kristi mystiska kropp, kan man, i avsaknad av ånger – inte frälsas, förklarar biskopen och uppmanade till att tänka på själarnas bästa. Msgr. Doran förklarade att politiker har ett särskilt ansvar eftersom deras beslut inte bara påverkar de själva, utan hela samhället.

Flera biskopars röster

Redan några dagar efter folkomröstningen uppmanade biskopen av Elphin döpta som hade uttryckt sitt stöd för upphävandet av Irlands tidigare abortlag att ångerfulla gå till bikt och försonas med Gud.

Även Irlands primas, ärkebiskopen av Armagh, stiftet som  grundades av St. Patrick, Eamon Martin, varnade politikerna som verkade för att införa aborträtten i landet, för att gå till kommunion, utan att ha biktat sig väl. Msgr. Martin påminde om att det fortfarande är grovt omoraliskt att beröva en oskyldig person livet, oavsett dennes utvecklingsstadium:

"Att samarbeta i en sådan handling, stödja den direkt eller indirekt, både som en individuell handling eller som socialpolitik, kommer alltid att vara allvarligt fel".

 Därför tillade Irlands primat, bör en kvinnas liv och hennes ofödda barn fortsätta vara lika värdiga kärlek, respekt och skydd:

"Varje lag som föreslår motsatsen har ingen moralisk kraft, och kan därför inte upprätthållas i gott samvete. Vi måste stå emot den och fortsätta att be och arbeta hårt för att de korrigeras och avskaffas i vetskap om att det är en orättvis lag.

                                                                                                                 Charlotta Smeds

 

Inlägget kommer från sidan www.vaticannews.va

Direktlänk till inlägget klicka här

 

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024