Diakonreträtten 29 april till 1 maj 2022

1
min read

Diakonreträtten 29 april till 1 maj 2022

sön, 05/01/2022 - 17:27
0 comments

Efter ett tvåårigt uppehåll orsakat av covid-19-pandemin träffades flera av Stockholms katolska stifts ständiga diakoner och fruar i benediktinnunnornas kloster Heliga Hjärta (Mariadöttrarna)  på Omberg för sin andliga reträtt.

Diakonreträtten 29 april till 1 maj 2022 med pater Marek Gil OFMCap hos Mariadöttrarna i Heliga Hjärtas Kloster, Omberg, visade hur uppdämt behovet av gemenskap och fortsatt formation blivit under de två pandemiåren. Glädjen att nu få återse varandra var stor och stämningen hjärtlig under hela den tid som stod deltagarna till förfogande med den heliga mässan, bönen i kyrkan och betraktelserna i Marienfridsalen. Programmet som sammanställts av diakon Lars och Eva Lindskog tillsammans med pater Marek och systrarna tog hänsyn både till de gemensamma samtalen och tystnaden på egen hand. Pater Mareks fyra halvtimmeslånga betraktelser utgjorde en sammanhållande andlig formation med utgångspunkt från relevanta texter ur Lukasevangeliet, Johannesevangeliet och Paulus brev. Pater Marek underströk hur viktigt det är också för diakonerna och deras hustrur att alltid utgå från bönen i allt arbete i diakontjänsten. Det kan inte leda till ett gott resultat och en meningsfullhet i tjänsten utan att först ”Be skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd” (Luk 10:2). Det är av högsta vikt, menade fader Marek, att det personliga mötet med Jesus i tron bär frukt i yttre handlande. Kristi kärlek ”tvingar oss”, skulle Paulus säga. Helgonen som ledsagade oss under dagarna bidrog också på olika sätt att upptäcka hur vi kan gå ut i världen och förkunna Jesu budskap till alla. S:ta Katarina av Siena, S:t Pius V och S:t Josef arbetaren gav oss lysande exempel Jesu kallelse kan besvaras. Jesus har vunnit lösen för våra synder och det är just det glada budskapet som ska göra oss till verkliga vittnen om Herrens Uppståndelse och Hans barmhärtiga kärlek.

Deltagare:  diakon Olof och Carina Persson, diakon Peter och Lucia Nagy, diakon Lars och Eva Lindskog, diakon Hans Einarsson, diakon Martin Hägglund, diakon Conny och Veronica Strömberg, diakon Lars-Lennarth och Katarina Larsson, diakon Göran Fäldt

                                                                                                                      diakon Göran Fäldt

Gråbröderna

De senaste artiklarna