Den Neokatekumenala Vandringen firar eukaristin med hans Eminens kardinal Anders Arborelius

1
min read

Den Neokatekumenala Vandringen firar eukaristin med hans Eminens kardinal Anders Arborelius

fre, 02/01/2019 - 21:48
0 comments

Den Neokatekumenala Vandringen firar eukaristin med hans Eminens biskop kardinal Anders Arborelius i de nya lokalerna i Smedbyn i Huskvarna

Den Neokatekumenala vandringen kom till Sankt Franciskus församling i Jönköping hösten 2003 tack vare dåvarande kyrkoherdes, pater Peter Zacharewiczs inbjudan. Gruppens sammansättningar skiftades under årens lopp men kärnan kunde växa och fördjupa sig i den kristna tron. En stor händelse för denna historia skedde fredagen den 18 mars 2016 i Rom. Det var då påven Franciskus sände ut drygt 250 familjer från den Neokatekumenala vandringen till olika länder och nationer för att vittna om det kristna livet och förkunna evangeliet. Fyra familjer var utsända till Huskvarna tillsammans med pater Arkadiusz Skodowski. Påven tackade dessa familjer för ett sådant vackert vittnesbörd och sade då vid slutet av sitt tal att han stannar här i Rom men att han följer dem med sitt hjärta.
De utsända följde denna kallelse, så att missionen kunde förvekligas inom en kort tid och de kunde bosätta sig i Sverige. Hela gruppen firade den heliga mässan med biskop Anders Arborelius lördagen den 29 april 2017 i Huskvarna Gamla idrottshus. Från 1 oktober 2018 fick neokatekumenatet flytta till Smedbyn i Huskvarna till eget samlingsrum som hyrs ut av Husqvarna Fotbollsförening. I samband med biskopsvisitationen i församlingen kom kardinal Anders för andra gången att besöka gruppen och fira eukaristin i de nya lokalerna. Det var ett firande med stor glädje och tacksamhet till Herren som öppnade vägar att kunna bilda denna mission bland Huskvarnas folk.

                                                                                                         pater Arkadiusz

Gråbröderna

De senaste artiklarna