Biskop påminner om att politiker som stöder abort inte bör ta emot Eukaristin

2
min read

Biskop påminner om att politiker som stöder abort inte bör ta emot Eukaristin

fre, 04/09/2021 - 21:38
0 comments

Biskopen av Phoenix (USA), biskop Thomas Olmsted, pekade på att den katolska kyrkans lära om Eukaristin också gäller politiker och betonade att de som stöder abort och eutanasi inte bör ta emot den Heliga Kommunionen.

I den apostoliska uppmaningen ”Veneremur Cernui”, markerade biskop Olmsted att ”den Heliga Kommunionen" är reserverad för dem som med Guds nåd uppriktigt strävar efter att leva i denna förening med Kristus och hans kyrka och följer allt som den katolska kyrkan tror och förkunnar att Gud har uppenbarat ".

”Kyrkan kräver att katolska ledare som offentligt har stött grova omoraliska lagar som abort och eutanasi, avstår från att ta emot Kommunionen tills de omvänder sig offentligt och tar emot botenssakrament,” betonade han.

Prelaten angav att den katolska kyrkan lär att abort och eutanasi i sig är allvarliga synder och betonade att "det finns en allvarlig och tydlig skyldighet för alla katoliker att motsätta sig dem genom medveten invändning."

Kyrkan "bekräftar återigen sin ständiga undervisning om Eukaristin och det värdiga mottagandet av den Heliga Kommunionen, som gäller varje person", betonade han.

Biskop Olmsted förklarade att ovärdig mottagande av den Heliga Kommunionen "är van-helgelse" och tillade att "den andliga medicinen omvandlas för den personen - det är skrämmande att säga det - till en form av andligt gift".

"När vi inte riktigt tror på Jesus, när vi inte verkligen försöker anpassa hela vårt liv till honom och vi tar emot Jesus trots att vi vet att vi har begått dödssynd mot honom, leder detta bara till en ännu större synd och svek," beklagade han.

Prelaten uttryckte sitt hopp om att alla, oavsett om de är starka eller svaga i tron, katoliker eller inte, kommer att få uppleva en äkta "Eukaristiskt förundran" och vittnade om "övernaturlig föda som upprätthåller oss på den svåra vägen till det utlovade landet av evig frälsning".

”På samma sätt som det hebreiska folket inte hade något annat medel till befrielse än påskalammet, finns det likväl inget annat medel till frälsning än genom nåden på grund av Jesu eget offer,” tillade han.

Prelaten påpekade att Jesu offer på Golgata ”gör sig närvarande hos oss på ett sådant sätt att vi kan delta i det, infoga våra ofullkomliga och syndiga liv i Guds fullkomliga och rena offer, emottagande alla gudomliga fördelar som flödar från hans eviga offer ”.

Biskop Olmsted angav att kyrkan för närvarande "upplever en allvarlig kris gällande tro på eukaristin" och beklagar att denna kris har haft en påverkan på den kristna uthålligheten, vilket återspeglas i "nedgången av närvaro vid Mässan, nedgången i kallelser till äktenskapet, prästämbetet och det religiösa ordenslivet samt nedgången av katolskt inflytande i samhället.

"Som nation upplever vi en ström av attacker mot sanningen", varnade han. ”Evangeliets budskap har blivit utspädd eller ersatts med tvetydiga världsliga värden,” tillade han.

Prelaten angav att "många kristna har övergivit Kristus och Hans evangelium och vänt sig till en sekulär kultur på jakt efter en mening som den inte kan ge, och vill tillfredsställa en hunger som denna kultur aldrig kan tillfredsställa."

"I sådant turbulent vatten är vårt största ankare Kristus själv, som finns i den Heliga Eukaristin", påminner han.

På samma sätt uppmanade han de troende att tillbe Kristus " var gång med allt större vördnad" och påpekade att varje Mässa, där Kristus är närvarande, har ett "omätbart" värde.

Prelaten påpekade att mottagandet av den Heliga Kommunionen "endast rutinmässigt utan att vara öppen för Herren" betyder att vi inte tar emot all nåd som Gud vill ge oss och påminde om att tron ​​är det "första väsentliga kravet" för att ta emot alla fördelar och effekter av den Heliga Kommunionen.

”Det finns situationer där vi kan hedra Gud mer genom att avstå från Kommunionen än genom att tillfredsställa en personlig önskan att ta emot honom sakramentalt i Eukaristin,” avslutade han.

 

Översatt till svenska för Katolsk Horisont, april 2021, diakon Pancho Chin A Loi

Inlägget kommer från sidan www.aciprensa.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
11/03/2023