Biskop Fernandes om att bygga en ”Kallelsekultur" i sitt stift där prästkallelserna har ökat

6
min read

Biskop Fernandes om att bygga en ”Kallelsekultur" i sitt stift där prästkallelserna har ökat

ons, 05/01/2024 - 19:21
0 comments

Biskop Earl K. Fernandes av Columbus, Ohio, är avbildad på ett odaterat foto. (OSV News foto/med tillstånd av ärkestiftet i Cincinnati)

 

När människor påverkas i sitt dagliga liv av starka exempel på präster och ordenstrogna som lever ut sina kallelser, tror biskop Earl K. Fernandes av Columbus att det är då kallelser till prästadömet och ordenslivet blomstrar.

Biskop Fernandes, som talade med OSV News inför Världsböndagen för kallelser den 21 april, sa att han har försökt bygga "en kultur av kallelser" i sitt stift, som har sett en fördubbling av antalet kallelser till prästämbetet under de senaste två åren.

När han vigdes till biskop den 31 maj 2022 observerade han att det fanns fler biskopar än präster det året i stiftet eftersom det inte fanns några prästvigningar och bara 17 seminarister.

Men det senaste året har Columbus stift haft 16 män som kommit in på seminariet, varav 12 är i ansökningsprocessen för nästa år. Stiftet har i år totalt 37 seminarister och fem prästvigningar samt tre män som vigts till övergångsdiakonatet.

Biskop Fernandes är inriktad på att främja kallelser genom det glada vittnesbördet från präster i alla åldrar i stiftet.

Han tog upp exemplet med den 87-årige msgren James Walter, en trofast, hårt arbetande präst som "brukade ta med sig unga män till Josephinum (seminariet) för att komma och se-helgerna" och "även på sin ålderdom utstrålade han en typ av glädje" som biskopen såg lockade människor till prästlivet.

Stiftet har präster och religionsundervisning i stiftets gymnasier eftersom biskop Fernandes anser att "daglig kontakt med unga människor" och "att bygga en förtroendefull relation räcker långt".

Som nyvigd präst undervisade han i ett katolskt gymnasium i ärkestiftet Cincinnati och två av hans tidigare elever blev präster och många andra gifte sig och döpte sina barn i kyrkan. "Att ha en regelbunden relation med kyrkan", sa han, "är en viktig sak redan innan vi föreslår prästerliga och religiösa kallelser."

I stiftet återinförde han Andrew-middagen, en middag med några månaders mellanrum med unga män som är urskiljande var de kan engagera sig och ställa frågor till honom och seminarister. Stiftet har också en Mariamiddag med ordenssystrar för unga kvinnor som vill komma in i orden.

Stiftet lanserade också Melkisedekprojektet, där unga präster en gång i månaden träffas med dem som är urskiljande för att läsa och diskutera fader Brett Brannens bok "Att rädda tusen själar: En guide för att urskilja en kallelse till stiftsprästadömet".

"Det har varit effektivt", sa biskop Fernandes, eftersom "det får män som är urskiljande in i en regelbunden rytm av bön och urskiljning med andra" och ger dem "en andlig vägledare som följer med dem".

Det finns också Quo Vadis urskiljningsretreater för gymnasieelever vid Pontifical College Josephinum-seminariet.

Han tror att unga människor behöver veta att "Gud kallar dem efter ett syfte – vad Gud än har skapat dem för – ett bestämt syfte".

Biskop Fernandes, som är en av de yngsta biskoparna i USA med sina 51 år, ser en tendens att förenkla arbetet med unga människor för att göra saker "hippa" och lätta att relatera till, men han ser inte det tillvägagångssättet som användbart.

"De har djupa behov och autentiska önskningar om det som är sant och gott och vackert", sa han om ungdomar i dag, "i stället för att behandla dem på ett barnsligt sätt, har jag funnit att unga människor – när man behandlar dem med en grad av allvar som de förtjänar – då känner de att man faktiskt har tagit dem på allvar. att du har lyssnat på dem."

Han tror att unga människor ofta "avfaller från tron eftersom de tror att Skriften bara är myter, påhittade fabler och att inget av detta är verkligt" eftersom "de inte ser att tron påverkar människors liv".

"Ibland reducerar vi religionen till en serie läror eller moralism snarare än det grundläggande mötet med Kristus som förändrar ditt liv och får dig att bli omvänd och leva på ett nytt sätt", sa han.

Två av biskopens favorithelgon är den heliga Thérèse av Lisieux, hans egen familjs beskyddarinna, och hans konfirmationshelgon, den helige Franciskus Xavier. "Båda är beskyddare av de utländska missionerna", sa han, "Den helige Franciskus var en stor jesuitmissionär som förde evangeliet till Indien där min familj kommer ifrån, jag tänker ofta på någon som kommer från hela världen för att föra evangeliet till mitt folk, och nu är det min tur att ge tillbaka." Han säger att båda dessa helgon fångar "en missionsimpuls", som är så viktig för kallelser idag.

Han ser evangelisation och kallelser som något som går "hand i hand" och att en del av prästens roll är att "besjäla kallelserna hos de troende lekmännen och de religiösa".

"Om vi vill ha en stark kyrka måste vi ha starka familjer, och det är i den starka familjen som kallelsen verkligen kan födas", tillade han.

"Så många människor kommer från splittrade familjer eller familjer som har det svårt, dysfunktionella familjer, så vi behöver trovärdiga vittnen till den universella kallelsen till helighet, till hur ett troget och fruktbart äktenskap ser ut", sa han, "men också om hur det religiösa livet skulle kunna se ut om man hade en sann gemenskap som levde med ett hjärta och ett sinne eller en präst som med glädje firar mässan. som gör sig radikalt tillgänglig för bekännelser."

"Det är ett resultat av kallelsekrisen", sa han, "att präster inte längre har mycket extra tid att spendera med sitt folk och att folk känner att prästen är för upptagen ... Men det är verkligen det som gör skillnad: när man har en djup personlig relation.

Han sa att människor ofta inte förstår hur en prästs liv verkligen ser ut och har en "brist på trovärdigt vittnesbörd" om starka kallelser i sina samhällen. "Om människor förstod vem prästen är i deras samhälle" och hur "prästen ger oss Jesus", sa han, "skulle dessa saker generera mer positivitet."

Han sa att rädslan för att misslyckas är en verklig faktor för unga människor som urskiljer kallelser till prästadömet.

Han citerade den heliga Teresa av Calcutta som sa att "Gud kräver inte att vi ska vara framgångsrika, bara att vi ska vara trogna". Det är bra att komma ihåg att "misstag och misslyckanden bara förblir sanna misslyckanden, sanna misstag om vi inte lär oss av dem", sa han, "och även om vi misslyckas älskar Herren oss inte mindre. Vi försöker igen, vi reser oss upp igen."

Han kallade prästadömet "ett storslaget liv" och ett liv "fyllt av glädje", en "känsla av broderskap" och en generositet som innebär ett radikalt givande av sig själv som utgör "prästadömets uppoffrande natur". Han påpekade att präster regelbundet svarar på kallelser att vara närvarande med de döende klockan 2 eller 3 på morgonen och att det är "något vackert" som "påverkar människors liv".

Han sa att kyrkan har arbetat för att göra församlingarna säkrare när det gäller att ta itu med skandaler med sexuella övergrepp. Men i kölvattnet av sådana skandaler, "om du vill bli präst, är mycket av den status som en gång förknippades med prästadömet borta. Du måste förtjäna människors förtroende och respekt, och du måste vara villig att arbeta hårt för dem."

Biskop Fernandes sa att han ständigt imponeras av de unga män som ställer sig upp och säger "här är jag" som svar på en kallelse till prästadömet.

För unga människor som känner en kallelse till prästadömet eller ordenslivet betonade han vikten av daglig bön, frekvent närvaro i mässan och tid med Herren i tillbedjan. Han tillade att de borde hitta en andlig vägledare, oavsett om det är deras församlingspräst eller någon annan präst som de litar på.

Han ser unga människor idag som står inför alla typer av yttre påtryckningar, och han sa att de skulle göra klokt i att lyssna till den helige Franciskus av Sales ord, som sa "var den du är och var så väl för att hedra den mästare vars hantverk du är."

"Vi är kallade att vara bekväma i vårt eget skinn", sa han, "Gud har gett oss detta sinne, denna kropp, detta hjärta genom vilket vi kan älska honom och tjäna honom och känna honom. Och det är viktigt för oss, för vår egen mänsklighet, att möta Herren och se hur han kallar oss."

Lauretta Brown

Lauretta Brown är kulturredaktör för OSV News. Följ henne på X (tidigare Twitter) @LaurettaBrown6.

Till svenska, maj 2024, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.osvnews.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Video: Intervju med Pater Thomas Idergard SJ i arbetsgruppen för stiftsprästkallelser

 

Video: En dag i en prästkandidats liv

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024
Katolsk Horisont
2/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024