Bioetiker ger sin syn på Japans godkännande av forskning på hybrider av människa och djur

4
min read

Bioetiker ger sin syn på Japans godkännande av forskning på hybrider av människa och djur

lör, 08/10/2019 - 00:09
Posted in:
0 comments

                                               Foto Carissa Rogers genom Flickr (CC BY 2.0)

 

Washington D.C., 2 augusti 2019. – Den japanska regeringen förväntas med statliga garantier godkänna ett forskningsprojekt under ledning av stamcellsforskaren Hiromitsu Nakauchi med syfte att producera embryon av djur som skall innehålla mänskliga celler.

Inympning av mänskliga celler

Fader Tad Pacholczyk som är kursansvarig på Nationellt katolskt bioetikcentrum har sagt till CNA att forskningen innebär inympning av mänskliga celler, som är typiskt mänskliga stamceller, i icke-mänskliga embryon av djur, som till exempel embryon av svin och får, med syftet att odla hjärta, njurar och andra organ av människa i sådana djur.

Långa väntelistor för transplantation

”Sådana organ skulle odlas för potentiell användning i organtransplantationssituationer och avhjälpa bristen på organ, vilket kunde innebära en ljusning för det stora antal som nu står på väntelistan för transplantation”, förklarade Pacholczyk.

”Syftet är att få en biologisk art att odla fram ett organ från en annan art, istället för att på något sätt ”kombinera” två arter som skulle bli en ny, tredje art.”

Skulle vi komma så långt och anse att sådan forskning behöver genomföras, varnade Pacholczyk emellertid för att låta forskningen inkludera odlandet eller förstörandet av mänskliga embryon.

Mänskliga embryon förstörs

Sådan forskning som också förstör mänskliga embryon är alltid moraliskt oacceptabel rent generellt, sa han, eftersom det innebär ”att man avsiktligt förstör yngre mänskliga varelser för att kunna tillgodose äldre, och rikare, mänskliga varelsers behov eller önskningar.”

Den påvliga akademin för livet har på grundval av en fullständig biologisk analys i sin Deklaration om odlandet av och det  vetenskapliga och terapeutiska användandet av mänskliga embryonala stamceller sagt, att ”det levande mänskliga embryot – från det ögonblick  då gameterna förenas – är ett mänskligt subjekt med en väl definierad identitet”, och att det som ”mänsklig individ har rätten till sitt eget liv; av just det skälet är varje ingrepp som inte är till embryots fördel en handling som kränker den rätten.”

Hybridembryon av människa och djur

Det är inte första gången det blir aktuellt med experiment med hybridembryon av människa och djur, men det här är första gången en regering ger stöd offentligt. National Institutes of Health (NIH) i USA har ett moratorium liggande mot statligt budgeterande för sådan forskning sedan 2015, enligt Nature.

Slutgiltigt godkännande av japanska regeringen    

Nakauchi förestår Centrum för stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid Tokyos universitet och är gruppledare vid Stanford Nakauchi Laboratories. Han väntar nu på ett slutgiltigt godkännande från den japanska regeringen för att kunna börja sitt forskningsarbete.

Nakauchi har sagt till Tech Explorist (www.techexplorist.com, övers. anm.) att han planerar att i djurembryon, som utvecklats laborativt att sakna vissa organ, som till exempel bukspottkörteln, injicera mänskliga stamceller för att undersöka om man med hjälp av just dessa celler kan odla fram de saknade organen.

Pluripotenta stamceller

Fr Tad Pacholczyk har sagt att det är bättre att forskningen använder vuxna stamceller som i vanliga fall skördas ur benmärg från vuxna som gett samtycke. De kallas också pluripotenta stamceller som är vuxna celler som omprogrammerats genetiskt till ett tillstånd som liknar embryonala stamceller.

Tydliga moraliska guidelines

”Den här sortens experiment kräver mycket noggrann etisk bedömning och den samlade vetenskapliga av professionella måste, tillsammans med etisk reflektion från Kyrkan och annan extern kontrollfunktion, ansluta sig till tydliga, moraliska guidelines vilket måste innebära att det tekniskt sett finns förfaranden de inte kommer att vara delaktiga i, ”sa Pacholczyk. 

”Forskning av det här slaget har potential att utföras etiskt korrekt och få goda resultat på verklig vetenskaplig grund men den kan också användas oetiskt och leda fram till vetenskapligt kontroversiella metoder som kan göra skada. Japanska forskare var tidigare förbjudna att låta mänskliga celler att växa inne i andra djur längre tid än två veckor, men i mars i år har regeringen lättat på reglerna om embryonal stamcellsforskning vars målsättningen är att odla fram hybrider av människa och djur och samtidigt ge tillstånd att slutföra sådana odlingar.

Mänskliga celler på villovägar

Bioetikerna har menat att det skulle finnas en möjlighet att de mänskliga cellerna på egen hand gick längre än vad som var avsikten med det utvalda organet och ta sig in i hjärnan på det djur som var i utveckling och där visa sig ha egenskaper som påverkar hjärnans uppfattningsfunktion, skriver Nature.

Pacholczyk har också sagt man måste iaktta stor försiktighet för att undvika en replikering av de viktigaste pelarna i det som är mänsklig identitet i djur, och dit hör naturligtvis hjärnan. Det måste gälla i alla tänkta former av genetiskt encelliga organismer (genetiska chimärer) som kan produceras, vare sig det handlar om ett tredje djur eller ett hybriddjur, sa han.

Riskerna för den mänskliga reproduktionen

Han sa också att genetiska organismer – chimärer – som producerar mänskliga spermier eller mänskliga ägg aldrig får framställas för att förhindra produktionen av byggstenarna i den mänskliga reproduktionen.  

Den japanske forskaren tänker börja med möss och råttor och arbeta försöksvis i två år. Han har sagt att han hoppas kunna ansöka om godkännande av regeringen att odla fram embryon av en hybrid människa-gris som hålls vid liv upp till 70 dagar.

”Mänskliga celler frodas generellt sett inte i gris eller får, antagligen på grund av det evolutionära avståndet mellan oss och dem, så ett och annat ”knep” och genetisk manipulation blir nog nödvändigt för att få fart på de mänskliga cellerna,” kommenterade Pacholczyk.

”Risken att nya virus överförs från till exempel gris till sådana mänskliga organ som fåtts att växa i gris finns, varför det måste följas noggrant för att människor inte ska drabbas av nya infektioner om de odlade organen en dag skulle användas i transplantationskirugin.” 

Oro för de moraliska och juridiska konsekvenserna

Amerikanska hälsovårdsmyndigheten, National Institutes of Health (NIH), föreslog 2016 rikstäckande finansiering av flera projekt med syfte att framställa hybrid av människa och djur, vilket av katolska etiker mottogs med stor oro för de moraliska och juridiska konsekvenserna.

Det lagliga skyddet för mänskliga embryonala stamceller

I de kommentarer som insänts till NIH vid det tillfället har Nationellt katolskt bioetikcentrum hävdat att användandet av mänskliga embryonala stamceller i forskningssyfte är fel därför att ”mänskliga varelser i dessa känsliga utvecklingstillstånd måste ha lagligt skydd och inte utnyttjas, vare sig inom det kliniska området eller i forskningsmiljön.”

                                                                                          Jonah McKeown

 

Översatt för Katolsk Horisont, augusti 2019, Göran Fäldt. Not. Underrubrikerna finns inte i originalartikeln. De är översättarens citat från texten.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023